Vizyon-Misyon

VİZYON

Çağdaş yöntem-teknikler ve teknolojik araçlarla dil öğretiminde; sosyal ve kültürel etkinliklerle Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtımında, başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye’de ve dünyada seçkin, saygın ve örnek bir kurum olmak.

MİSYON

Türkçe öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak; bu bağlamda yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; Türkçe öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak; yapılmakta olan çalışmalara destek vermek; Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, kitap, dergi, bülten, rapor ve broşür yayınlamak; dil laboratuarı oluşturmak.


Başa Dön